Fairmont, Kadri

Karavali Lane, Kadri
15 Units , 07 Floors
Sizes :1BHK – 760 SFT, 2BHK – 1345 SFT, 3BHK – 1620 SFT